Compensare si decontare

     SNCDD functioneaza in calitate de Casa de Compensatii Interbancare si coordoneaza procesul de decontare a fondurilor banesti si a valorilor mobiliare in numele utilizatorilor directi ai sistemului Depozitarului. In acest moment SNCDD foloseste pentru procesarea tranzactiilor sistemul Trade for Trade System (T/T). Pentru decontare,sistemul va compensa valoarea pentru toate tranzactiile decontate, pentru care livrarea titlurilor de valoare a fost realizata intr-o singura valoare de decontare, prin sistemul de decontare al SNCDD. Platile sunt efectuate prin Banca Nationala a Romaniei la data decontarii. Orarul activitatilor legate de sistemul SNCDD este:

     1. Ziua T: In cazul ; primirii unui ordin de vânzare de la un client, se efectueaza transferul actiunilor de la Registru la Depozitar inainte de raportarea tranzactiei pe sistemul de tranzactionare RASDAQ. In aceasta zi se vor realiza de asemenea transferul actiunilor cumparate de la client in calitate de dealer din subcontul segregat in subcontul free.

     2. Ziua T+1: Se compara proiectiile de decontare cu tranzactiile din ziua anterioara. Se identifica tranzactiile
     anulate si cele modificate. Incepe transferul de fonduri, din contul clientului, in contul SVM-ului aflat la banca de decontare.

     3. Ziua T+2: Se realizeaza transferurile actiunilor din subcontul segregat in subcontul free in vederea decontarii, se verifica existenta fondurilor necesare decontarii in contul de la banca de decontare (suma neta).

     4. Ziua T+3: Se desfasoara procesul de decontare. Se trimit la banci rapoartele de decontare.

     5. Ziua T+4: Se verifica existenta in contul de la banca de decontare a fondurilor de primit in urma decontarii; se transfera fondurile corespunzatoare in conturile clientilor care au vândut actiuni.