Servicii oferite de catre SNCDD ca registru
 

               Functia curenta de  registru
               Preluarea functiei de registru, temporar