Primirea si livrarea valorilor mobiliare de la/catre registru

     SNCDD ofera utilizatorilor posibilitatea de a muta valorile mobiliare inregistrate la Registru in numele clientului, in contul deschis la Depozitar al Utilizatorului Direct.

     Fiecare cont deschis la depozitar este format din 3 subconturi si anume: subcontul segregat, care este utilizat pentru pastrarea actiunilor clientilor, subcontul free care este utilizat pentru pastrarea actiunilor din portofoliu propriu precum si pentru transferul actiunilor in vederea decontarii si in urma decontarii, si subcontul transfer in care este folosit pentru transferul actiunilor intre utilizatorii directi sau pentru pastrarea actiunilor unui client special al utilizatorului direct.

     In timpul in care valorile mobiliare ale actionarului individual se afla la Depozitar in contul Utilizatorului Direct, pozitia acestuia va fi identificata in registrele si evidentele Utilizatorului Direct. De asemenea SNCDD ofera posibilitatea transferului invers, din contul utilizatorului direct in conturile individuale ale actionarilor.